"Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyet'i diğeri Cumhuriyet Halk Partisi."

Melek Mızrak Subaşı: “Demokratik katılımı teşvik ettik”

  • 29 Aralık 2023
Başkan Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi’nin yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarını Belediye Gazetesi’ne anlattı:

Katılımcı yönetim anlayışını ve şeffaf çalışma sistemini benimsedik. Bu kapsamda yaptığımız çalışmaların başında Bilecik Kent Konseyi’ni aktif hâle getirmek ve katılımı sağlamak geliyor. Bilecik Kent Konseyi bünyesinde doğrudan katılım meclisleri kurduk, bu meclislere destek verdik. Her çalışmada birlikte hareket ettik, Bilecik Kent Konseyi’ni ayakta tutmaya ve katılımcı yönetim modelini geliştirmeye gayret ettik. Bilecik gibi nüfusu az olan küçük kentlerde katılımcılığı artırmak zaman alabiliyor. Vatandaşların yönetime katılımını artırmak ve kent konseyi gibi oluşumlarda yer almalarını teşvik etmek amacıyla yerel demokratik mekanizmalara destek olmaya ve imkânlarımızı paylaşmaya önem verdik.

Demokrasiyi güçlendirmek için muhtarların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Muhtarlarla fikir alışverişi yapmayı, yerel yönetim birimlerinin birlikte hareket etmesini önemsiyoruz. Bu nedenle muhtarlarla belli periyotlarda koordinasyon toplantıları yapıyoruz, bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Muhtarların taleplerini yerine getirmeye, her konuda onları bilgilendirmeye devam ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıyoruz, katılımı artırmak amacıyla birlikte hareket ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının görüş ve taleplerini değerlendiriyoruz. Hemşeri derneklerinin istek ve taleplerini de önceliklendiriyoruz. Ayrım gözetmeksizin kentimizde yaşayan her vatandaşa hizmet ediyoruz.

Doğrudan hizmet ilkesiyle son iki yıldır “Halk Günü” düzenliyoruz, vatandaşları belediyemizde ağırlıyoruz, sorunlara çözüm buluyoruz. “Halk Günü” sayesinde vatandaşlar, taleplerini iletebiliyor ya da belediyemizle ilgili fikirlerini paylaşıyor. Yerelde katılımcılığı artırıyoruz. Demokratik katılımcılığı doğrudan karar alma süreçlerine dahil ediyoruz.Önerilen Haberler