"Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyet'i diğeri Cumhuriyet Halk Partisi."

Muhittin Böcek: “Yerel demokrasinin önemini göz ardı etmedik”

  • 29 Aralık 2023
Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarını Belediye Gazetesi’ne anlattı:

Antalya’yı ortak akılla yönetmek için yola çıktık. “Birlikte güçlüyüz, birlikte yaparız,” dedik, yerel demokrasiye inancımızı vurguladık. Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent misyonuyla çalışmalarımıza başladık. Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu’yla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Antalya’nın tüm paydaşlarıyla, 26 farklı kurum ve kuruluşla bir araya gelerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’yle (AESOB) belli periyotlarda görüşmeler yapıyoruz. Esnafın sorunlarını çözmek için belediyemizde kararlar alıyoruz. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’yla (ATSO) işbirliği yaptık ve “Antalya Çevreci Dönüşüm Çalıştayı” düzenledik. Antalya Ticaret Borsası’yla ortak çalışmalar (tarım, kooperatifçilik, yerel kalkınma) yürütüyoruz. Kentimizle ilgili kararlara katılımı sağlamak amacıyla Antalya Kent Konseyi’yle işbirliği yapıyoruz.

Düzenli aralıklarla 19 ilçede görev yapan 913 mahalle muhtarıyla toplantılar yapıyoruz. İlçe buluşmalarında kentimizin sorunlarını masaya yatırıyoruz, muhtarların görüşlerini alıyoruz. Kent içi ulaşım sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler bulmak amacıyla uzmanların ve kurum temsilcilerinin katılımıyla “Antalya Ulaşım Çalıştayı” düzenledik, 76 farklı kurum ve kuruluştan 211 katılımcının yer aldığı çalıştayda çözüm önerileri üretildi. İlçe belediyeleri ve ilgili meslek odalarıyla birlikte yeni imar yönetmeliğini hazırladık. Ortak akılla hazırladığımız imar yönetmeliği, 27 Ekim 2022 tarihli ve 32996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sürdürülebilir bir gelecek için “Çevre Kurulu” oluşturduk. Kurul, belediyemizin koordinasyonunda kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Antalya’nın çevre sorunlarına çözüm üretiyor, projeler geliştiriyor. Ayrıca akademisyenler, meslek odaları ve uzman temsilcilerden oluşan bilim kurulları oluşturuyoruz. Bu kurullar, kentimizin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla toplantılar ve saha incelemeleri yapıyor. Gençlerin kent yönetiminde söz sahibi olması için 107 üyeden oluşan “Gençlik Meclisi” kurduk. Turizmi daha ileri taşımak ve turizmden daha fazla gelir elde etmek amacıyla Antalya Turizm Birliği’ni (ANTAB) kurduk. ANTAB, 19 ilçe belediyesiyle birlikte turizm sektörünün sorunlarını çözüyor, sektöre katkıda bulunuyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’yla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda acil eylem planı imzalayan ilk büyükşehir belediyesi olduk. Ayrıca ILO 190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ni imzalayan dünyadaki ve Türkiye’deki ilk belediyeyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla “Yerel Eşitlik Eylem Planı” hazırladık, kamusal alanda tüm bireylerin hizmetlere eşit erişimini hedefledik.

İklim değişikliğiyle mücadelede üniversiteler, ticari kurumlar, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaptık, “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” hazırladık. Kentimizdeki orman yangınları sonrasında Türkiye Ormancılar Derneği ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak ağaçlandırma seferberliği başlattık. Bir milyonun üzerinde fidanı toprakla buluşturduk. Köylülere yangınlarla ilgili eğitimler veriyoruz. Doğal afetlerle mücadele için “Koordinasyon ve Afet Yardım Merkezleri” kurduk. “Deprem Master Planı” için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antalya’nın depreme dayanıklı olması için paydaşlarımızla birlikte 124 katılımcının yer aldığı “Deprem Master 1. Çalıştayı” düzenledik. Önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Deprem master planını uygulayacağız, bütüncül ve katılımcı yaklaşımla kentsel dönüşüm/yenileme planlarını hayata geçireceğiz.


Önerilen Haberler