"Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyet'i diğeri Cumhuriyet Halk Partisi."

Ülgür Gökhan: “Çanakkale kent konseyi’ni her konuda destekledik”

  • 29 Aralık 2023
Başkan Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediyesi’nin yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarını Belediye Gazetesi’ne anlattı:

Vatandaşların karar alma süreçlerine katılımı, demokratik toplumun temel taşlarından biridir. Bu bağlamda Çanakkale’de yerel demokrasiyi güçlendirmek ve demokratik yerel yönetim anlayışını pekiştirmek amacıyla önemli adımlar atıyoruz. İnsan hakları, katılım, temsil, çoğulculuk ve müzakere ilkelerine odaklanarak, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve kent konseyiyle ortak çalışmalar yapıyoruz ve örnek bir model oluşturuyoruz.

Çalışmalarımızda insan haklarına saygıyı temel ilke olarak benimsedik. Kent sakinlerinin kent yönetimine katılımını sağlamak için çaba harcıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte seminerler, atölye çalışmaları ve bilgilendirme etkinlikleri düzenliyoruz, kentimizde yaşayan vatandaşların insan hakları konusunda bilinçlenmesini sağlıyoruz, toplumsal farkındalığı artırıyoruz. Yerel demokrasiye, katılımcı yönetim, eşit temsil, şeffaflık ve bilgilendirme yönünde katkıda bulunuyoruz. Toplumun farklı kesimlerinin temsili için çoğulculuğa önem veriyoruz. Stratejik planlama süreci başta olmak üzere tüm çalışmalarımızda dezavantajlı gruplar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz, kentin çoğulcu yapısının yansıtılmasına ve toplumun her kesiminin kent yönetiminde söz sahibi olmasına olanak tanıyoruz. Bu sayede farklılıkların dikkate alınmasını sağlıyoruz.

Karar alma süreçleri ve projeler hakkında vatandaşları düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Kamuoyunu aydınlatmak amacıyla düzenlediğimiz toplantılar, seminerler ve açık hava etkinlikleri aracılığıyla şeffaf yönetim anlayışımızı ortaya koyuyoruz. Belediyemizin web sitesinde faaliyet raporlarımızı ve bütçe çalışmalarını paylaşıyoruz.

Çanakkale Kent Konseyi, kentimizin paydaşlarını bir araya getiren en önemli demokratik platform, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, gençlik ve kadın örgütleri gibi temsilcilerden oluşuyor. Çanakkale Kent Konseyi’nin temel amacı, kent politikalarına katkıda bulunmak ve toplumsal uzlaşıyı güçlendirmek. Çanakkale Kent Konseyi, çalışma grupları ve tematik meclisleriyle birlikte kent sakinlerini karar alma süreçlerine katılıma teşvik ediyor; toplumun farklı kesimlerini bir araya getiriyor, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor, ortak projeler geliştiriyor, sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor, demokratik süreçlere katılım konusunda vatandaşları eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Karar alma süreçlerinde müzakereyi teşvik eden bir yaklaşımı benimsiyoruz. Sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve Çanakkale Kent Konseyi’yle yaptığımız toplantılar ve ortak çalışmalar, kentimizin geleceğine dair stratejilerin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Yerel demokrasiyi güçlendirmek amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmalar sadece kent sakinlerine değil, aynı zamanda Türkiye’nin demokratik gelişimine de katkıda bulunuyor. İnsan haklarına saygı, katılım, temsil, çoğulculuk ve müzakere ilkelerine bağlılık, Çanakkale’nin demokratik yerel yönetim modelinin temelini oluşturuyor. Yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.


Önerilen Haberler