"Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyet'i diğeri Cumhuriyet Halk Partisi."

YERELDE DEMOKRASİ, DEMOKRASİDE YEREL

Gökan ZEYBEK

Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Demokrasi, ulusal ve yerel ölçekte birbirini tamamlayan mekanizmaları içerir. Birisi olmadan diğerinin olması, birisi etkin işlemeden diğerinin etkin işlemesi beklenemez. Dolayısıyla ulusal demokrasinin güçlendirilmesi için yerel demokrasinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması önemlidir.

Demokrasi, ulusal ve yerel ölçekte birbirini tamamlayan mekanizmaları içerir. Birisi olmadan diğerinin olması, birisi etkin işlemeden diğerinin etkin işlemesi beklenemez. Dolayısıyla ulusal demokrasinin güçlendirilmesi için yerel demokrasinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması önemlidir.

Yerel demokrasinin geliştirilmesi ise, belediyelerin karar alma ve politika oluşturma süreçlerinde halkın daha etkin olmasına, yerel katılımcı mekanizmaların güçlü ve işler durumda tutulmasına bağlıdır. Yerel yönetimlerin başarılı olmasının yolu yerel toplumu hedefleyen, katılımcı ve toplumcu bir belediyecilik anlayışından geçmektedir. Halkın ve yerel yönetim birimlerinde çalışanların, israf etmeyen, adil, çalışkan, liyakati tesis eden ve temel alan yönetim beklentisini yerel yönetim anlayışına yansıtması önem arz etmektedir. Bunun için yerel kaynakları verimli ve etkin kullanan, hesap verebilir ve şeffaf yönetim anlayışını benimseyen, halkın yararını ön planda tutan, stratejik plan doğrultusunda hareket eden bir yönetim anlayışını benimsemek ve uygulamak gerekir.

Cumhuriyet Halk Partisi önderliğindeki demokrasi cephesi bileşenlerinin 2019 yerel seçimlerinde, özellikle İstanbul’da tekrarlanan seçimlerde, gösterdiği başarı uzun yıllardır hüküm süren karamsarlığın yerini iyimserliğin almasını sağlamıştır. Türkiye’nin yerel demokrasisindeki kronikleşmiş eksiklikler, akademisyenler, teknokratlar, siyasetçiler, bilim insanları arasında daha güçlü bir biçimde tartışılmaya başlamıştır. Bu tartışmalar neticesinde, yerelleşmenin demokratikleşme açısından önemi, demokrasinin yerel için önemi, kurumsal ve yasal yapıdaki engeller, nelerin yapılması gerektiği konusunda yeterli bilgi ve birikime ulaşılmıştır, toplumsal sorunlara çözüm bulma yöntemleri netleşmiştir. 2019 yerel seçimlerinde özellikle büyükşehirlerde yakaladığımız büyük başarı sonrasında yerelleşmenin demokratikleşme açısından önemini benimseyen, kentlilerin sorunlarını tespit eden, yerel demokrasiye önem veren, kuralları önemseyen ve kentleri geliştirmeye odaklanan yönetimlerin görevde olduğunu söylemek mümkündür.

Türkiye gibi otoriter/popülist merkezî yönetimlerin söz konusu olduğu toplumlarda halkın yönetime katılımının nasıl sağlanacağı önemlidir. Türkiye’deki yerel meclisler, kent konseyleri, e-katılım, yurttaş inisiyatifi gibi alanlarda geçmiş dönemlerde yapılan araştırmalarda “formel” demokratik kanalların çok da açık olmadığı ortaya konmuştur. Bu nedenle alternatif demokratik kanalları bulmak ya da bu kanallara işlerlik kazandırmak önem taşımaktadır. Hiçbir kurumun ve kuralın değişmediği, merkezî yönetimin engeller çıkardığı bir ortamda alternatif demokratik katılım yollarının bulunması için yaratıcı çabaya ihtiyaç vardır.

CHP’li yerel yönetimler, merkezî yönetimin engellemelerine rağmen bu zor işi başardı. 31 Mart 2024 tarihinden itibaren Türkiye’nin daha fazla kentinde, ilçesinde, beldesinde, yerelleşmenin demokratikleşme, demokratikleşmenin de yerelleşme açısından önemini benimseyen, kentlilerin sorunlarını tespit eden, yerel demokrasiye önem veren, kuralları önemseyen ve kentleri geliştirmeyi hedefleyen CHP’li belediyelerin yönetime gelmesi için mücadeleyi büyütüyoruz, var gücümüzle çalışıyoruz. Rüzgârı arkamıza, 31 Mart 2024’ü rotamıza aldık. Yelkenlerimizi doldurduk. Daha büyük başarılar kazanmak için hazırız.

2019 yılında yerelde filizlenen umudun 2024 yılında Türkiye’nin dört bir yanında daha da büyümesi ve olgunlaşması umuduyla yeni yılın tüm Türkiye’ye ve yeryüzüne sağlık, barış, huzur, bereket ve bolluk getirmesini dilerim.

İyi seneler.


Önerilen Haberler